A - QC2

Piotrek postanowił przeprowadzić kolejny test funkcji instalacji kanałów telewizyjnych w dekoderze. W tym celu przygotował nowy strumień video, w którym bazę stanowi [asciimath]n[/asciimath] kanałów o kolejnych numerach od [asciimath]1[/asciimath] do [asciimath]n[/asciimath]. Niestety, oprogramowanie dekodera jest we wczesnej fazie produkcji i zdarza się, że po zakończeniu instalacji lista widocznych kanałów jest zupełnie inna niż spodziewana!

Napisz program, który pomoże Piotrkowi wygenerować raport błędu zawierający informację, czy z widocznej listy kanałów w dekoderze można usunąć ich podzbiór, tak żeby pozostały tylko kanały o numerach od [asciimath]1[/asciimath] do [asciimath]n[/asciimath] w kolejności rosnącej.

Wejście

W pierwszej linii znajduje się liczba testów [asciimath]T (1<=T<=100)[/asciimath]. W kolejnych liniach znajduje się  [asciimath]T[/asciimath] zestawów testowych.

W pierwszej linii zestawu testowego znajdują się dwie liczby [asciimath]n (1 <= n <= 10000)[/asciimath] i [asciimath]k (1 <= k <= 10000)[/asciimath]. [asciimath]n[/asciimath] to liczba kanałów w strumieniu testowym. [asciimath]k[/asciimath] to liczba kanałów dostępnych po zakończonej instalacji.

W drugiej linii zestawu testowego znajduje się  [asciimath]k[/asciimath] liczb od [asciimath]1[/asciimath] do [asciimath]10000[/asciimath]. Są to numery kanałów dostępnych po zakończonej instalacji.

Wyjście

Dla każdego zestawu testowego należy wypisać jedną linię ze słowem:

  • TAK - jeżeli można usunąć podzbiór kanałów, tak żeby pozostała lista stanowiła rosnący ciąg liczb od [asciimath]1[/asciimath] do [asciimath]n[/asciimath]
  • NIE - w przeciwnym przypadku

Przykład

Wejście:
3
3 3
1 2 3
3 6
5 1 1 3 2 3
3 6
5 1 1 3 2 2

Wyjście:
TAK
TAK
NIE

Please log in to submit your solution.