Eliminacje

02/27/2018 - 03/10/2018

Zadania etapu pierwszego podlegające ocenie i wliczane do klasyfikacji końcowej. Kolejne zadania będą publikowane każdego dnia do 10 marca włącznie, około 16:00. Zadania dostępne są od momentu publikacji i można je rozwiązywać do 10 marca bez wpływu na punktację. Limit wykonania wynosi do 8 sekund, a pamięci - 1 GB. Każde nadesłane rozwiązanie będzie testowane za pomocą kilku zestawów danych. Osoba, której program zwróci prawidłowe wyniki dla wszystkich zestawów danych, otrzyma maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla danego zadania. Jeśli część rezultatów nie będzie prawidłowa, uczestnik otrzyma liczbę punktów proporcjonalną do ilości prawidłowych wyników. Przykład: jeżeli rozwiązanie jest prawidłowe dla trzech z pięciu zestawów danych, a maksymalna liczba punktów za zadanie to 10, zawodnik zdobędzie ich 6. Ilość punktów przewidzianych za konkretne zadanie jest uzależniona od trudności zadania i będzie podawana wraz z jego treścią. Ocena wykonania jest podana początkowo w procentach.

Problem
Gra w dzielenie
Lekcja chemii
Okres podstawowy
Rozszyfrowanie adresu
Temperatura
Kryptoanaliza
Naprawa chodnika
Dziwny świat króliczków
Łazik
Wakacje