1. Do wzięcia udziału w konkursie wymagana jest rejestracja. Tegoroczna edycja przeznaczona jest dla wszystkich chętnych.
  W przypadku dostania się do finałów uczestnicy zobowiązani będą do okazania dowodu osobistego, bądź ważnej legitymacji studenckiej lub szkolnej.
 2. Pracownicy firmy ADB oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego mogą wziąć udział w konkursie, jednak nie będą brani pod uwagę w klasyfikacji finałowej. Jeżeli pracownik ADB oraz UZ zajmie miejsce na podium, wówczas jego miejsce przypadnie kolejnej osobie z listy finalistów. Dla wspomnianych pracowników przewidziano inne nagrody.
 3. Zabronione jest tworzenie i posługiwanie sie więcej niż jednym kontem w celu uczestnictwa w rozgrywkach.
 4. Zadaniem uczestników jest rozwiązanie problemów konkursowych. Cały proces, tj. kodowanie, testowanie i złożenie prac musi zostać zakończone w wyznaczonym terminie.
 5. System zaakceptuje rozwiązania napisane we wszystkich popularnych językach programowania (tj. Java, C#, C++, Python, Ruby, Haskell i 50 innych).
 6. Rozwiązywanie zadań należących do rundy testowej nie ma wpływu na wynik konkursu.
 7. Pierwsze zadanie rundy eliminacyjnej pojawi się 27 lutego w godzinach porannych, natomiast kolejne zadania będą publikowane w godzinach popołudniowych.
 8. Rozwiązania będa oceniane w oparciu o ich poprawność i efektywność, w sposób określony w treści zadania. W przypadku remisu, o wygranej decyduje kolejność zgłoszenia odpowiedzi.
 9. Wszelkie oszustwa oraz nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu powodują natychmiastową dyskwalifikację.
 10. Decyzja sędziów jest ostateczna i nieodwołalna.
 11. Organizatorzy zastrzegają sobie wszelkie prawa dotyczące zasad i przepisów związanych z konkursem.
 12. Konkurs jest indywidualny, nie ma możliwości rejestracji zespołowej.
 13. Każdy uczestnik zobowiązany jest do upewnienia się, iż posiada pełne prawa autorskie do przedstawionego kodu źródłowego. Znaczące podobieństwo kodów źródłowych przedłożonych przez różnych uczestników będzie skutkować dyskwalifikacją.
 14. Dozwolone jest używanie wyłącznie standardowych bibliotek. Uczestniczy nie mogą importować ani zawierać w swoich rozwiązaniach zewnętrznie pobranych bibliotek.
 15. Uczestnicy mogą zgłaszać swoje rozwiązania zagadnień konkursowych do 256 razy.
  Za wyjątkiem tego ograniczenia, nie ma żadnych kar za przedkładanie nieprawidłowych rozwiązań. Pod uwagę brane będzie tylko najlepsze z poprawnych zgłoszeń.
 16. W przypadku remisu, autorzy wcześniejszych zgłoszeń będą umieszczani wyżej w ogólnym rankingu.
 17. Nagrody:
  • Nagroda główna dla zwycięzcy konkursu to 5000 PLN brutto
  • Zdobywca drugiego miejsca otrzyma 1000 PLN brutto
  • Laureat trzeciego miejsca otrzyma 1000 PLN brutto
  • Podatek ryczałtowy w wysokosci 10% od nagród zostanie odprowadzony przez organizatora do urzędu skarbowego, a pozostała kwota zostanie przelana zwycięzcom na konta bankowe.
 18. Ze względu na ochronę prywatności, imiona uczestników konkursu nie zostaną ujawnione w tabeli wyników podczas trwania konkursu, jednakże uczestnicy wyrażają zgodę na umieszczenie swoich nazw użytkowników w tabeli wyników oraz na liście rankingowej po zakończeniu konkursu.
 19. Kod napisany przez uczestników jest sprawdzany automatycznie przez komputer, a nie przez człowieka, dlatego musi on zostać odpowiednio sformułowany.
 20. Uczestnicy mogą korzystać z własnego preferowanego IDE lub edytora tekstu podczas rozwiązywania zadań konkursowych. Kiedy uczestnik uzna, iż jego rozwiązanie działa poprawnie, powinien wprowadzić swój kod źródłowy na stronie konkursu.
 21. Poprzez rejestrację uczestnik wyraża zgodę na przetwarzenie danych osobowych przez organizatorów konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a także na otrzymywanie od nich informacji i ofert pracy.
 22. Organizatorzy będą utrwalać przebieg rundy finałowej dla celów dokumentacji lub promocji. Akceptując regulamin uczestink wyraża zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 23. Danymi osobowymi zarządza Sphere Research Labs. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu, zmiany i wycofania swoich danych osobowych w dowolnym momencie, poprzeż złozenie pisemnego wnioseku do Sphere Research Labs.
 24. Konkurs organizowany jest przez firmę ADB Polska Sp. z o.o oraz Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 

Kontakt:

W razie jakichkolwiek pytań prosimy wysłać e-mail na adres: brainwars@adbglobal.com